Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Một, 2016

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Vũ Minh Khương về hành trình phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà và những trăn trở của ông về sự nghiệp xây dựng đất nước Mô tả: Việt Nam – hành trình đi đến phồn vinh / Vũ Minh Khương. – [...]

Read Full Post »

Trí tuệ đám đông

Tóm tắt:  Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đa chiều về một vấn đề rất lý thú, liên quan trực tiếp đến cách kiến giải sự vận hành thực sự của thế giới này, đó là Tâm lý – Trí tuệ của tập thể. Mô tả: Trí tuệ đám đông : Vì sao [...]

Read Full Post »

Bốn học thuyết truyền thông

Tóm tắt: Trình bày thuyết độc đoán; Thuyết tự do; Thuyết toàn trị; Thuyết Xô Viết; Những quan điểm về báo chí nên trở thành thế nào và nên làm gì? Mô tả: Bốn học thuyết truyền thông : Thuyết độc đoán; Thuyết tự do; Thuyết toàn trị; Thuyết Xô Viết; Những quan điểm về [...]

Read Full Post »

Cơ cấu trí khôn

Tóm tắt: Sách cung cấp một cái nhìn tâm lý học vào trí khôn của người, bằng cách phải dựa vào sinh học, khoa học về nhận thức, cụ thể là tâm lý học nhận thức và tâm lý học phát triển – được so sánh giữa những người bình thường và những người bị [...]

Read Full Post »

Luận về biếu tặng

Tóm tắt: Nội dung quyển sách này nói về Nghiên cứu, phân tích về hình thức và lý do của sự trao đổi trong xã hội cổ sơ Mô tả: Luận về biếu tặng : Hình thức và lý do của sự trao đổi trong xã hội cổ sơ / Marcel Mauss ; Nguyễn Tùng [...]

Read Full Post »

Older Posts »