Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Năm, 2018

Tóm tắt: Quyển sách này được biên soạn từ Tiểu hợp phần III(D) là một hợp phần trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Bộ Xây dựng (Cục Hạ tầng kỹ thuật) nhằm mục đích muốn giới thiệu một số thông tin về xe buýt nhanh rộng rãi đến mọi [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nội dung của quyển sách này đã nêu lên những khía cạnh pháp lý của Chính phủ và các công ty hóa chất đối với việc sử dụng chất da cam/ Dioxin trong chiến tranh; kinh nghiệm về phương pháp để giải quyết các yêu cầu bồi thường cho những nạn nhân; [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách này là kết quả mà nhóm tác giả đã nghiên cứu được. Từ đó nhóm tác tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn; quan điểm, định hướng và giải pháp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam. Mô tả: Sử dụng hàng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục thống kê thành phố Cần Thơ biên soạn và xuất bản hàng năm hai thứ tiếng Việt và Anh. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát thực trạng kinh tế – xã hội của thành phố [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nhóm tác giả của quyển sách này đã cung cấp cho độc giả biết được tình hình bò sữa hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cung cấp cho độc giả một số kiến thức về bệnh sinh sản và bệnh chân móng của bò sữa ở Việt Nam. Mô [...]

Read Full Post »

Older Posts »