Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười, 2015

                                                            Tóm tắt: Quyển sách "Văn hóa người Việt vùng Tây Nam Bộ" là sản phẩm đề tài khoa học cấp trọng điểm của ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh được thực hiện từ 2009-2011 của tập thể các Giáo sư, Tiến sĩ. Nội dung chính gồm 5 chương xây dựng một bức tranh [...]

Read Full Post »

Giáo trình hóa học xanh

                                                    Tóm tắt: Quyển sách cung cấp những kiến thức về hoá học xanh, khái niệm hoá học xanh, giới thiệu các công trình nghiên cứu về lĩnh vực hoá [...]

Read Full Post »

                                                                  Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức và kỹ năng về thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày và sử dụng thông tin từ đó giúp bạn đưa ra các quyết định tối ưu. Mô tả:  Phân tích và ra quyết định kinh doanh (Tài liệu [...]

Read Full Post »

                                                             Tóm tắt: Sách trình bày về tổng quan về giao dịch thương mại quốc tế. Cung cấp những kiến thức về giao dịch thương mại quốc tế: Incoterms, các phương thức giao dịch, hợp đồng, chuẩn bị giao kết hợp đồng thương mại quốc tế và nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và [...]

Read Full Post »

                                                                 Tóm tắt: Cuốn sách bao quát hầu hết các nghiệp vụ chính yếu của ngân hàng thương mại, đặc biệt là các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại với văn phong đơn giản, mạch lạc, dễ đọc và dễ hiểu mà tác giả đã sử dụng xuyên suốt từ chương đầu đến chương cuối [...]

Read Full Post »

Older Posts »