Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Hai, 2015

Cơ sở hóa học dị vòng

                                                         Tóm tắt: Trình bày những kiến thức về danh pháp, cấu trúc và tính chất vật lí của dị vòng; dị vòng thơm sáu cạnh và năm [...]

Read Full Post »

                                                                 Tóm tắt: Nội dung sách trình bày những cơ sở lý luận cũng như đặc điểm nổi bật của LAMAP cùng các thí dụ minh họa để giúp bạn đọc có cơ hội hiểu rõ hơn việc vận dụng LAMAP trong thực tiễn dạy học. Sách dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh [...]

Read Full Post »

Giáo trình giao tiếp sư phạm

                              Tóm tắt: Nội dung sách trình bày những vẫn đề cơ bản về giao tiếp sư phạm như: khái niệm về giao tiếp, giao tiếp sư phạm; những phương diện của giao tiếp sư phạm; những yếu tố chi phối giao tiếp sư phạm. Hơn nữa, sách trình bày một cách có hệ thống [...]

Read Full Post »

                                                                  Tóm tắt: Nội dung quyển sách giúp bạn khám phá bản thân: hãy quan sát, lắng nghe…Sách còn giới thiệu phương pháp giáo dục giá trị sống dựa trên năm nguyên tắc vàng như: giáo dục giá trị sống qua những câu chuyện cảm động, qua những câu hỏi tự vấn mình. Ngoài ra, [...]

Read Full Post »

                                                                 Tóm tắt: Giáo trình gồm ba phần. Phần một đề cập tới cơ sở lí luận về địa lí các ngành nông – lâm – thuỷ sản nói chung, trong đó tổng quan ngắn gọn về quan niệm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và một, hai hình thức tổ chức lãnh thổ [...]

Read Full Post »

Older Posts »