Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Năm, 2020

Tóm tắt Quyển sách khám phá những thứ mang lại thành công ngoài đời thực. Thái độ và hành vi gì sẽ giúp ta đạt được mục tiêu trong bất kỳ lĩnh vực nào , dù là trên phương diện sự nghiệp hay cá nhân. Bằng cách giải thích khoa học cho thấy điều gì [...]

Read Full Post »

                                                       Tóm tắt Nội dung quyển sách kể câu chuyện về ba cuộc cách mạng quan trọng định hình tiến trình lịch sử đã tác động đến loài người  [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và tổng quan về mạng xã hội. Phân tích thực trạng sử dụng mạng xã hội của thanh, thiếu niên hiện nay. Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay. Xu hướng phát triển và giải pháp [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Cuốn sách được một tác giả người Canada viết về phong tục tập quán, giao tiếp, những khác biệt của người ngoại quốc khi tiếp xúc với phong tục, cuộc sống, văn hóa của người Việt Nam trong những ngày tháng sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Những gì tác giả [...]

Read Full Post »

Giáo trình cây rau

Tóm tắt Nội dung giáo trình giới thiệu tổng quan về ngành sản xuất rau, đặc điểm sinh học của cây rau, yêu cầu ngoại cảnh của cây rau. Biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất. Kỹ thuật trồng và chăm sóc các cây rau họ bầu bí, cây rau họ cà, cây [...]

Read Full Post »

Older Posts »