Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Tôn giáo'

Đạo Phật giữa đời thường

Tóm tắt: “Đạo Phật giữa đời thường” mô tả con đường nội tâm để đi đến một cuộc sống thanh thản và viên mãn. Tác giả mô tả Phật giáo với Tứ diệu đế như một “chương trình tu nhân tối thượng thừa”. Giáo lý về nghiệp quả cho phép chúng ta tự tạo hạnh [...]

Read Full Post »