Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Văn học'

Cà phê cùng Tony

    Mô tả:     Tiêu đề: Cà phê cùng Tony     Tác giả: Tony buổi sáng     Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin     Số trang: 250 tr., 21cm     Số thứ tự trên kệ sách: 895.922301 / T667      Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Chuyện nhà tôi: Mẹ già còn ở trên Phây? Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải Thông tin Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Số trang: 307tr. ; 21cm. Số thứ tự trên kệ sách: 895.92234/ H103 Nơi lưu trữ: TTHL – [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Chuyện nhà tôi: Bao giờ bước tới bờ vui Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải Thông tin Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2018 Số trang: 307 tr. ; 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 895.922234/ H103 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Trữ lượng cảm xúc, trữ lượng của tâm hồn Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2020 Số trang: 325 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ: 895.9221009/ H406 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 4 quyển Lời giới thiệu Quyển Trữ [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Mối quan hệ văn hóa Tày – Việt Dưới góc độ thẩm mỹ qua một số truyện kể dân gian Tác giả: Hà, Thị Thu Hương Thông tin Xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020 Số trang: 545 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 303.482 / H561 Nơi lưu [...]

Read Full Post »

Older Posts »