Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Văn học'

Cô đơn để trưởng thành

Tóm tắt  Bốn năm du học Mỹ của tôi đọng lại trong những trang văn này, những ghi chép về sự va chạm văn hóa ngay từ tuần đầu tiên, về sự khác biệt giữa các mối quan hệ ở Việt Nam và Mỹ, về cách nói chuyện của sinh viên bản xứ, cách họ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Nội dung quyển sách là những chuyên luận hướng đến tìm hiểu đời sống thể loại truyện ngắn Việt Nam đương đại với ý thức lý giải qui luật vận động tìm hiểu một số phương thức trần thuật, bút pháp nghệ thuật được sử dụng trong quá trình tạo lập văn bản [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách chỉ có 472 trang nhưng trĩu nặng cảm xúc và ký ức được ấp ủ hàng nửa thế kỷ. Kể về lịch sử của trường Sư phạm T3, trong cuộc đời của những đồng nghiệp, đồng đội tưởng đã mãi chìm vào quên lãng giờ đã được tái hiện, ngồn ngộn sức [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trước mắt chúng ta là bộ tư liệu văn học khá đồ sộ về các tác giả tiêu biểu của lịch sử văn học Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của văn hóa dân tộc, so với nhiều ngành nghệ thuật khác, văn học  là nhân tố trội và có một vị [...]

Read Full Post »

Ivanhoe

Tóm tắt: Ivanhoe là tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng nhất của Walter Scott. Tác phẩm đề cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đức tính thượng võ của người Anh thời Trung cổ. Mô tả: Ivanhoe / Walter Scott.- 1st.- London: Collins, 1965, 480p..- 823.7/ S431 Số tìm sách trên [...]

Read Full Post »

Older Posts »