Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Quản lý tài nguyên thiên nhiên'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Các Loài Rong Biển Thường Gặp Ở Vùng Biển Việt Nam Và Giá Trị Sử Dụng Tác giả: Đàm, Đức Tiến Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020 Số trang: 365 tr.: minh họa, 24 cm Số thứ tự trên kệ sách: 579.8/ T305 [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày những kiến thức về điều kiện thủy động lực, hiện trạng môi trường nước và trầm tích, lan truyền ô nhiễm, biến động địa hình,khu hệ sinh vật và đa dạng sinh học…của 3 thủy vực được lựa chọn là vùng cửa sông Bạch Đằng, vịnh Đà Nẵng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là một câu chuyện ngoạn mục của Israel, kể về việc làm thế nào một sa mạc lẻ loi biến thành một miền đất nở hoa, một ngôi nhà mến khách nhờ sự sáng tạo, đổi mới và công nghệ mang tính cách mạng. Mô tả: Con đường thoát [...]

Read Full Post »