Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Hai, 2012

Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu bổ ích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, đầy đủ hơn quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời góp phần khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong giải quyết vấn đề dân [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách tập hợp một lượng kiến thức bao quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được trình bày dưới dạng trắc nghiệm.Trắc Nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ là nguồn tài liệu tham khảo của giảng viên,học tập của sinh viên Mô tả tài liệu: Trắc nghiệm lịch [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách “Trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh” tập hợp gần ba mươi bài tham luận được đăng tải trên các tạp chí, tham gia hội thảo và các đề tài khoa học khẳng định trí tuệ và bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh qua việc phân tích [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia ra làm 5 phần: – Phần thứ nhất: Mẫu văn bản quản lý Nhà nước. – Phần thứ hai: Mẫu các loại hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế – thương mại. -  Phần thứ ba: Các biểu mẫu về thủ tục [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Mục lục: 1. Tổng quan về kế toán. 2. Báo cáo kế toán. 3. Quá trình thu thập ghi chép số liệu. 4. Đo lường thu nhập doanh nghiệp. 5. Bảng tính nháp và quá trình khoá sổ tài khoản. 6. Kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm [...]

Read Full Post »

Older Posts »