Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Sáu, 2017

Tóm tắt: Ở tập 2 này nói về đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân Nam bộ; Thiết chế quản lý ở xã hội Nam bộ; Tộc người và quan hệ tộc người ở Nam bộ; Nam bộ trong tiến trình Việt Nam hội nhập khu [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu chủ yếu liên quan đến nhiệt độ tăng và nước biển dâng. Theo thông cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, năm 2015 được ghi nhận là năm nóng nhất theo lịch sử quan trắc. Còn tại Việt Nam, kịch bản BĐKH (phiên bản 2016) cho thấy nhiệt [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trước mắt chúng ta là bộ tư liệu văn học khá đồ sộ về các tác giả tiêu biểu của lịch sử văn học Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của văn hóa dân tộc, so với nhiều ngành nghệ thuật khác, văn học  là nhân tố trội và có một vị [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách dành riêng cho sự nghiệp hoạt động giáo dục của ông Nguyễn Văn Huyên ở giai đoạn 20 năm cuối (1955-1975) trong gần 30 năm đảm đương trách nhiệm là người đứng đầu ngành Giáo dục nước ta. Đó là thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Khái quát về đô thị với những vấn đề bức xúc hiện nay, đề cập đến mối quan hệ giữa kiến trúc với văn hóa xã hội. Tập sách chủ yếu viết về thành phố Hồ Chí Minh nhưng đó cũng là những vấn đề chung về văn hoá xã hội ở các [...]

Read Full Post »

Older Posts »