Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tư, 2013

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa,…Và sinh viên không chuyên như điện tử viễn thông, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận PLC một cách dễ dàng. Mô tả tài liệu: Giáo trình PLC [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật như kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ – điện tử,…Và sinh viên không chuyên như điện tử – viễn thông, kỹ thuật máy tính, cơ khí, kỹ thuật điện,…đều có thể tiếp cận được những kiến [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về quản lý và xử lý chất thải rắn (rác) cho sinh viên trong các chuyên ngành môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo của các nhà quản lý [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách "Vai trò của nghị viện trong hạn chế tham nhũng" đề cập đến vai trò của quốc hội trong việc chống tham nhũng. Sách phân tích một số bài trình bày tại ba cuộc hội thảo do Viện Ngân hàng thế giới và Hiệp hội Nghị viện các nước thuộc khối [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung các chương giới thiệu khái quát về nguyên tắc luật bản quyền ,phần mềm tự do,các loại giấy phép thông d5ng và tiếp đến là giới thiệu hệ điều hành tự do GNU/Linux cùng với phương pháp quản trị hệ thống GNU/Linux. Mô tả tài liệu Giáo trình Linux và phần [...]

Read Full Post »

Older Posts »