Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Chinese language'

Tóm tắt: Sách được chú giải lại, giúp học nhanh chữ Hán đồng thời giúp hiểu thêm văn hóa phương Đông. Mô tả tài liệu: Tự học tiếng Trung cho người mới bắt đầu : Tam tự kinh / Nguyễn Mạnh Linh chú giải.- Hà Nội: Thời đại, 2012.- 162 tr., 21 cm.- Số phân [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách là cẩm nang quan trọng và hữu ích đối với những ai muốn nói thành thạo tiếng Trung trong giao tiếp bán hàng, hay khi đi mua sắm. Đặc biệt cuốn sách này có thể được coi là giáo trình khẩu ngữ, là cẩm nang giúp bạn đọc nâng cao vốn [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung tập 2 gồm 3 phần: Từ mới, đôi chiếu với tiếng Việt – Bài tập dịch – Đề tài luyện viết và luyện nói. Mô tả tài liệu: Tiếng Hoa cơ sở- Tập 2 / Lê Đình Khẩn ( tuyển chọn, bổ sung ).- Hà Nội: Văn hoá – Thông tin, [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách nhằm hướng dẫn bạn đọc cách dùng liên từ trong tiếng Hán hiện đại. Mô tả tài liệu: Cách dùng liên từ trong tiếng Hán hiện đại / Tô Cẩm Duy ( biên soạn ).- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2009.- 173 tr., 21 cm.- Số phân loại: 495.1/ C102 Nơi [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung tập Chương 1 gồm 20 bài với các nội dung khác nhau, có phần gợi ý, hướng dẫn cụ thể cách viết, mỗi bài đều có hình vẽ minh họa rất sinh động, giúp bạn đọc dễ dàng phát huy trí tưởng tượng của mình trong quá trình viết, ngoài ra [...]

Read Full Post »

Older Posts »