Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Kinh doanh thương mại'

Tóm tắt Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về TMĐT thông qua việc tóm lược tình hình phát triển TMĐT trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm gần đây. Để giúp người đọc có cái nhìn khái quát, sự hiểu biết thấu đáo [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển thương mại bán lẻ; thực trạng phát triển thương mại bán lẻ ở Việt Nam giai đoạn 2007-2016; định hướng và các giải pháp phát triển thương mại bán lẻ của Việt Nam giai đoạn đến năm 2030. [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại, Nhà xuất bản Công Thương xuất bản cuốn: “Hoạt động xúc tiến thương mại – những điều cần biết”. Nội dung sách gồm 85 câu hỏi và trả lời, ngắn gọn, [...]

Read Full Post »

                                                         Tóm tắt: Quyển sách bàn về các kỹ năng bán hàng gồm bốn nguyên tắc vàng giúp giao tiếp với khách hàng và năm chiến thuật tâm lý giúp giao dịch thành công. Cuốn sách thực sự là một kim chỉ nam thực tế kết hợp giữa phương pháp, kinh nghiệm và kỹ năng. [...]

Read Full Post »

                                                      Tóm tắt:  Dan Roam viết trong cuốn "Chỉ cần mẩu khăn giấy", cuốn sách bán chạy nhất thế giới đã chứng minh rằng một bức vẽ đơn giản trên [...]

Read Full Post »