Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 MÔ TẢ

 Tiêu đề: Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch

 Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Đoàn Quang Đồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính, 2021

 Số trang: 436 tr. ; minh họa ; 21 cm.

Số thứ tự trên kệ sách: 338.4791/Gi108

 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 01 quyển

Từ khóa: Du lịch, Cơ sở lưu trú, Quản trị du lịch

LỜI GIỚI THIỆU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch chung, cơ sở lưu trú du lịch cũng cần phải bổ sung, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất và đúng chuẩn môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Trong đó, nhân tố đặc biệt quan trọng đóng góp cho sự phát triển này chính là đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao về lĩnh vực dịch vụ kinh doanh lưu trú du lịch.

Giáo trình khái quát hóa các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở lưu trú du lịch, với các nội dung: Tổng quan về ngành lưu trú du lịch; hoạch định các chiến lược kinh doanh; Cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn nhân lực; Quản trị và vận hành bộ phận lễ tân; Quản trị phòng cơ sở lưu trú du lịch; Quản trị kinh doanh dịch vụ ăn uống; Marketing và bán sản phẩm; Hợp đồng quản lý và nhượng quyền; Quản lý chất lượng dịch vụ trong kinh doanh; Kiểm soát tài chính và Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

Giáo trình cung cấp cho Bạn đọc kiến thức hữu ích về quản trị cơ sở lưu trú du lịch.

 

 

 

Comments are closed.