Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Uncategorized'

Tóm tắt Nội dung cuốn sách nói về những bí quyết trong quản lý tiền dành cho người trẻ tuổi, hướng dẫn bạn một kế hoạch tài chính được xây dựng theo hướng cá nhân hoá, tìm hướng đi đúng đắn và giải thoát bản thân khỏi sự bế tắc vượt qua khánh kiệt Mô [...]

Read Full Post »

Biến tầm nhìn thành hành động

Tóm tắt Quyển sách giới thiệu những bài học quan trọng về quá trình phát triển nhà lãnh đạo; hướng dẫn cách làm thế nào để thu hút, trang bị và huấn luyện những nhà lãnh đạo tiềm năng lên cấp độ cao hơn để phát triển lớp lãnh đạo kế tiếp – đây là [...]

Read Full Post »

Tóm tắt  Giáo trình bao gồm 4 chương thuộc phần lý thuyết và 1 chương thuộc phần thực hành. Nội dung giáo trình cung cấp cho sinh viên cơ sở khoa học của đánh cảm quan, phương pháp đánh giá cảm quan; phân biệt điều kiện áp dụng và mối liên quan giữa phân tích [...]

Read Full Post »

Giáo trình thương mại điện tử

Tóm tắt Giáo trình này nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về TMĐT thông qua việc tóm lược tình hình phát triển TMĐT trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm gần đây. Để giúp người đọc có cái nhìn khái quát, sự hiểu biết thấu đáo [...]

Read Full Post »

 Tóm tắt: Cơ sở lý luận và tổng quan về mạng xã hội. Phân tích thực trạng sử dụng mạng xã hội của thanh, thiếu niên hiện nay. Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay. Xu hướng phát triển và giải pháp [...]

Read Full Post »

Older Posts »