Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Trí tuệ đám đông

Tóm tắt:  Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn đa chiều về một vấn đề rất lý thú, liên quan trực tiếp đến cách kiến giải sự vận hành thực sự của thế giới này, đó là Tâm lý – Trí tuệ của tập thể.

Mô tả: Trí tuệ đám đông : Vì sao đa số thông minh hơn thiểu số / James Surowiecki ; Nguyễn Thị Yến (dịch) ; Trần Ngọc Hiếu (hiệu đính). – Tái bản lần thứ 4. – Hà Nội : Tri thức, 2015 . – 386 tr. , 21 cm, 9786049085413. – 303.3/ S961

Số tìm sách trên kệ303.3/ S961

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.