Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Nông Nghiệp'

  Tóm tắt: Giáo trình “ Kỹ thuật chế biến rau quả ” được biên soạn với 10 chương bao gồm các nội dung chủ yếu liên quan đến các kỹ thuật phổ biến và các ứng dụng trong chế biến rau quả. Mục đích chính của các nội dung được trình bày trong giáo [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nhóm tác giả của quyển sách này đã cung cấp cho độc giả biết được tình hình bò sữa hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cung cấp cho độc giả một số kiến thức về bệnh sinh sản và bệnh chân móng của bò sữa ở Việt Nam. Mô [...]

Read Full Post »