Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Kinh tế'

 MÔ TẢ  Tiêu đề: Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch  Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Đoàn Quang Đồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính, 2021  Số trang: 436 tr. ; minh họa ; 21 cm. Số thứ tự trên kệ sách: 338.4791/Gi108  Nơi [...]

Read Full Post »

Mô tả: Tiêu đề: Tài chính vi mô hoạt động và mô hình định lượng Tác giả: Hà Văn Dương Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2020 Số trang: 342 tr. Số thứ tự trên kệ: 332/D561 Nơi lưu trữ: TTHL – 5 quyển Lời giới [...]

Read Full Post »

Mô tả: Tiêu đề: Tài chính vi mô phát triển – hiệu quả – bền vững Tác giả: Hà Văn Dương Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2020 Số trang: 381 tr. Số thứ tự trên kệ: 332/D561 Nơi lưu trữ: TTHL – 5 quyển Lời [...]

Read Full Post »

 Mô tả: Tiêu đề: Tài chính vi mô chỉ số đánh giá và quan hệ tương tác Tác giả: Hà Văn Dương Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2020 Số trang: 349 tr. Số thứ tự trên kệ: 332/D561 Nơi lưu trữ: TTHL – 5 quyển  [...]

Read Full Post »

  MÔ TẢ: Tiêu đề: Trên đỉnh phố Wall: cách bạn sử dụng những điều đã biết để làm giàu Tác giả: Peter Lynch, John Rothchild Thông tin xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội Số trang: 571 tr., 21cm  Số thứ tự trên kệ sách:   332.6322 / L987  Nơi lưu trữ: TTHL – [...]

Read Full Post »

Older Posts »