Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Khoa học đất'

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là một câu chuyện ngoạn mục của Israel, kể về việc làm thế nào một sa mạc lẻ loi biến thành một miền đất nở hoa, một ngôi nhà mến khách nhờ sự sáng tạo, đổi mới và công nghệ mang tính cách mạng. Mô tả: Con đường thoát [...]

Read Full Post »