Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Công nghệ thực phẩm'

Tóm tắt  Giáo trình bao gồm 4 chương thuộc phần lý thuyết và 1 chương thuộc phần thực hành. Nội dung giáo trình cung cấp cho sinh viên cơ sở khoa học của đánh cảm quan, phương pháp đánh giá cảm quan; phân biệt điều kiện áp dụng và mối liên quan giữa phân tích [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Giáo trình “ Kỹ thuật chế biến rau quả ” được biên soạn với 10 chương bao gồm các nội dung chủ yếu liên quan đến các kỹ thuật phổ biến và các ứng dụng trong chế biến rau quả. Mục đích chính của các nội dung được trình bày trong giáo [...]

Read Full Post »