Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'hóa học'

Tóm tắt: Phương pháp mô hình hoá toán học. Những mô hình cơ sở của quá trình xử lí nước thải. Mô hình hoá quá trình xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, bị khí. Xây dựng mô hình toán học của các sơ đồ công nghệ tối ưu làm sạch [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách trình bày những kiến thức cơ bản về hoá học các nguyên tố hiếm và hoá phóng xạ, các khái niệm liên quan, giới thiệu về các nguyên tố hiếm, ứng dụng của chúng; giới thiệu các nguyên tố phóng xạ, an toàn phóng xạ… Mô tả tài liệu: Hóa học các [...]

Read Full Post »

Chemistry – Raymond Chang

Tóm tắt: This revision of an introductory chemistry text features balanced coverage of theoretical and descriptive chemistry. New to this edition are 22 more "Chemistry in Action" essays, 664 review questions, and 247 end-of-chapter miscellaneous problems. Thermochemistry is now covered in the text, immediately following Stoichiometry. An organic chapter on polymer chemistry has also been [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: The book has become a favorite among faculty and students. Silberberg's 5th edition contains features that make it the most comprehensive and relevant text for any student enrolled in a general chemistry course. The text contains unprecedented macroscopic to microscopic molecular illustrations, consistent step-by-step worked exercises in every chapter, and an extensive range [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Bộ sách giáo khoa Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học được xuất bản để phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn Hóa học ở giai đoạn I của các trường Đại học kỹ thuật. Sách gồm 2 phần, được chia thành 2 cuốn: *  Phần 1: Cấu tạo chất *  Phần 2: [...]

Read Full Post »

Older Posts »