Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Bảy, 2021

MÔ TẢ: Tiêu đề: Khi mọi điểm tựa đều mất = Happy for no reason Tác giả: Marci Shimoff, Carol Kline ; Kim Vân (dịch) Thông tin Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2019 Số trang: 277 tr., 21 cm + Minh họa Số thứ tự trên kệ [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Làm chủ bình minh. Sống đời xuất chúng = The 5 AM club: Câu lạc bộ 5 giờ sáng = The 5 AM club Tác giả: Robin Sharma ; Võ Công Hùng (dịch) Thông tin Xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2021 Số trang: 476 tr., 21cm + minh họa Số thứ tự trên [...]

Read Full Post »

 MÔ TẢ: Tiêu đề: Không sợ chậm chỉ sợ dừng Tác giả: Vãn Tình ; Huỳnh Nhã Thy (dịch) Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2020 Số trang: 359 tr., 20 cm. Số thứ tự trên kệ sách: 158.1082/ V105 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển Từ khóa: Phụ [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Big data không xa = Man vs big data: Dữ liệu lớn chi phối con người trong thời đại 4.0 Tác giả: Stewart Cowley ; Nguyễn Đình Khôi (dịch) Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2020 Số trang: 260 tr. : minh họa, 21 cm. Số thứ tự trên [...]

Read Full Post »

Tiếng thời gian

MÔ TẢ: Tiêu đề: Tiếng thời gian : Thi tuyển Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm, Trần Nhật Minh, Đỗ Anh Vũ Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2020 Số trang: 499 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 895.9221008/ T306 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 4 quyển LỜI [...]

Read Full Post »

Older Posts »