Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'xây dựng'

Tóm tắt: Đồ án Nền Móng là môn học trong chương trình đào tạo đại học các ngành Xây dựng công trình. Ngoài ra, trong luận văn tốt nghiệp phần Nền Móng thường chiếm từ 20% đến 70% dung lượng tùy lựa chọn trong quyển sách nhỏ này các điều cần thiết tối thiểu cho [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu về thiết lập dự án, dàn dựng mô hình và hoàn chỉnh kết cấu về cơ bản. Hiệu chỉnh chi tiết và tạo thành phần trong cửa sổ biên tập. Liên kết dự án và chia sẻ toạ độ. Cuối cùng là phần hướng dẫn sử dụng Revit [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Google SketchUp là một chương trình quyền năng tích hợp nhiều phân hệ thiết kế, ứng dụng rất hữu hiệu trong thiết kế xây dựng. Một quyển sách không thể thiếu với các sinh viên, kỹ sư trong ngành kiến trúc – xây dựng. Mô tả tài liệu : Giáo trình CAD trong [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách cung cấp cho sinh viên ngành kiến trúc các kiến thức cơ bản nhất về quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế xí nghiệp công nghiệp và lập dự án đầu tư xây dựng công nghiệp. Mô tả tài liệu : Kiến trúc công nghiệp- Tập 1- Quy hoạch khu [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách viết ngắn gọn dễ hiểu nhằm phục vụ cho nhân dân làm nhà ở gia đình, nhất là các bạn thanh niên. Sách cũng có thể làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học, trung học và dạy nghề xây [...]

Read Full Post »

Older Posts »