Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Chín, 2015

                                                           Tóm tắt: Tác giả Jill Geisler cung cấp một hướng dẫn từng bước dựa trên kinh nghiệm đời thực, những nghiên cứu đáng coi trọng và những bài học có thể làm chuyển hóa các nhà quản lý và đội ngũ nhân viên của họ. Quyển sách sẽ nâng cấp kỹ năng và cổ [...]

Read Full Post »

                                                         Tóm tắt: Quyển sách bàn về các kỹ năng bán hàng gồm bốn nguyên tắc vàng giúp giao tiếp với khách hàng và năm chiến thuật tâm lý giúp giao dịch thành công. Cuốn sách thực sự là một kim chỉ nam thực tế kết hợp giữa phương pháp, kinh nghiệm và kỹ năng. [...]

Read Full Post »

                                                         Tóm tắt:  Cuốn 1088 mẹo thông minh trong đời sống gồm hàng nghìn mẹo vặt và giải pháp thông minh giúp bạn xử lý những vấn đề thường [...]

Read Full Post »

                                                      Tóm tắt:  Dan Roam viết trong cuốn "Chỉ cần mẩu khăn giấy", cuốn sách bán chạy nhất thế giới đã chứng minh rằng một bức vẽ đơn giản trên [...]

Read Full Post »

                                                            Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu một cách rất cơ bản về định nghĩa Ngôn ngữ lập trình tư duy -Neuro linguistic Programming (NLP), các ứng dụng [...]

Read Full Post »

Older Posts »