Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Hai, 2016

                                         Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán. Mô tả: Giáo trình [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung của quyển sách trình bày cơ sở lí thuyết, các bài toán ứng dụng và một số bài tập. Chương 1 trình bày cơ sở lí thuyết về một số không gian hàm và một số ứng dụng của phép tính vi phân. Chương 2 trình bày cơ sở lí thuyết [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung giới thiệu vài nét về bối cảnh  lịch   sử – xã hội và sự đổi mới văn học, Các đặc điểm của văn học Việt Nam 1975 – 2000 và thành tựu ở những thể loại chính và một số tác giả tiêu biểu: Nguyễn Khải , Nguyễn Minh Châu , [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu về chương trình giáo dục đại học ngành Sư phạm địa lí; Mô tả tóm tắt nội dung các học phần; Chương trình khung đào tạo ngành sư phạm địa lí; Đề cương chi tiết các môn học ngành và chuyên ngành địa lí theo học chế tín chỉ Trường [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu một số đặc điểm cơ bản các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mô tả: Một số vấn đề văn hoá phong tục các dân tộc [...]

Read Full Post »

Older Posts »