Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Một, 2015

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu những mẩu chuyện nhỏ về vấn đề đối nhân xử thế của người xưa như một nghệ thuật sống; những vấn đề về triết học Đông Phương; tinh hoa đạo học Đông Phương; trí hướng của những bậc thánh nhân Mô tả tài liệu: Một nghệ thuật [...]

Read Full Post »

Vietnam land and people

Summary: The book is to introduce, in a relatively systemmatic way, the geography, the people, and the economy, as well as the background of Vietnam’s terrorial limits and boundaries. Description:  Vietnam land and people / Le Thong (Chief author). – Ha Noi : Vietnam education, 2012. – 544 p. : col. ill. ; 30 cm, [...]

Read Full Post »

Lịch sử văn học Hoa Kỳ

Tóm tắt: Sách khái quát lịch sử văn học Hoa Kỳ từ năm 1607 đến thế kỷ XXI. Nêu những thành tựu lí luận phê bình văn học cũng như những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng Hoa Kỳ như Mark Twain, O. Henry, Jack London, Edgar Allan Poe,…. Mô tả:  Lịch sử [...]

Read Full Post »

Năng lượng xanh

Tóm tắt: Quyển sách trình bày khái quát về năng lượng, các nguồn năng lượng truyền thống từ xưa đến nay cùng với những hệ lụy về môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe. Song song đó, sách cũng cung cấp những thông tin về nguồn năng lượng xanh và triển vọng của nó [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Chân dung những trí thức tiêu biểu của nước Việt Nam đương đại, từ thế hệ trí thức thứ nhất sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến thế hệ trí thức sau từ ngày Hà Nội giải phóng năm 1954 đến nay, và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tiêu [...]

Read Full Post »

Older Posts »