Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tám, 2015

                                                           Tóm tắt: Sách giới thiệu một phát minh quan trọng nhất về trí nhớ, đó là Ma trận Nhớ Chủ đạo Tự nâng cao (SEM). Kỹ thuật này cho phép bạn nhỡ dễ dàng bất kỳ thông tin nào bao gồm từ mười đến năm mươi nghìn tiểu mục, đồng thời giúp bạn rèn [...]

Read Full Post »

Thuê ngoài từ A đến Z

                                                                           Tóm tắt: Quyển sách trình bày hoạt động thuê ngoài là gì? Phương pháp lập kế hoạch, chỉ đạo và quản lý các dự án thuê ngoài. Hướng dẫn cần thiết khi tìm kiếm sự nghiệp liên quan đến thuê ngoài đồng thời tác giả còn nêu lên những chỉ dẫn quan trọng dành [...]

Read Full Post »

                                                              Tóm tắt: Quyển sách chia sẻ những kinh nghiệm thất bại cũng nhiều mà thành công cũng không ít trong quá trình thương thuyết của tác giả trong suốt 40 nghề nghiệp, gặp gỡ đủ loại khách hàng và đối tác thuộc đủ mọi văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ. Ngoài ra, sách còn [...]

Read Full Post »

Nền kinh tế cảm ơn

                                                            Tóm tắt: Trong nội dung quyển sách tác giả tiết lộ cách các công ty lớn nhỏ quy mô hóa kiểu quan tâm thân tình, từng cá nhân đó ra toàn bộ cơ sở khách hàng, dù lớn đến mức nào, bằng cách sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội chuyển tải [...]

Read Full Post »

                                                      Tóm tắt: Nội dung quyển sách cung cấp những lời khuyên và giải thích kinh nghiệm phát triển điều hành quốc gia phát triển thành công và một [...]

Read Full Post »

Older Posts »