Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Tâm lý'

MÔ TẢ Tiêu đề: Tư duy đạo đức : Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo Tác giả: Jonathan Haidt ; Trương Thúy Ngân dịch Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021 Số trang: 548 tr. : minh họa ; 24 cm. [...]

Read Full Post »

 MÔ TẢ Tiêu đề: Tự cứu mình, Quyển 2 Tác giả: Nguyễn Văn Phước, Kylie Yen Nguyen Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017 Số trang: 358 tr. : hình vẽ, 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 613/Ph557/Q.2 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 03 [...]

Read Full Post »

Triết lý giáo dục

MÔ TẢ: Tiêu đề: Triết lý giáo dục Tác giả: Kim Định Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn,2017 Số trang: 176 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 370.12/K310 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển LỜI GIỚI THIỆU Trong giới trí thức miền Nam trước năm [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Giáo trình sinh lý và bệnh lý trẻ em Tác giả: Nguyễn Trọng Hồng Phúc (Chủ biên), Trần Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hà, Phan Thành Đạt Thông tin Xuất bản: Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2021 Số trang: 210 tr.; 24 cm. Số thứ tự trên kệ sách: [...]

Read Full Post »

Trên đường băng

  MÔ TẢ:   Tiêu đề: Trên đường băng   Tác giả: Tony buổi sáng   Thông tin xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ   Số trang: 301 tr., 21 cm   Số thứ tự trên kệ sách:  158.1 / T667   Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển   Lời giới [...]

Read Full Post »

Older Posts »