Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Luật'

 MÔ TẢ: Tiêu đề: Giáo trình nhà nước và pháp luật Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị Tác giả: Trương Hồ Hải (chủ biên) Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2021 Số trang: 516 tr. : 24 cm. Số thứ tự trên [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Định chế pháp luật dân sự thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng hòa : Nghĩa vụ – I. Tác giả: Huỳnh Công Bá Thông tin Xuất bản: Huế : Thuận Hóa, 2021 Số trang: 1363 tr. ;24 cm.   Số thứ tự trên kệ sách: 346.597/ B100  Nơi lưu trữ:  – [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn hướng dẫn cho học viên nghành luật hoàn thành một luận văn có chất lượng và chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ, kể cả trong trường hợp người nghiên cứu gặp những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện luận văn. Là cơ hội để người [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt:   Nội dung cuốn sách bao gồm 7 phần nói về các văn bản hợp nhất Luật thuế, hướng dẫn về hoàn thuế, ưu đãi thuế, quy trình giải quyết khiếu nại, Nghị định và thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều thuế giátrị gia tăng,.. nhằm giúp [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày các quy định mới về Luật Quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cơ sở pháp lý hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc,..Nhằm giúp cho [...]

Read Full Post »

Older Posts »