Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Luật'

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày các quy định mới về Luật Quản lý thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, cơ sở pháp lý hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân và cấp mã số thuế người phụ thuộc,..Nhằm giúp cho [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày các quy định về mức thuế  suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với các cơ quan hải quan từ ngày 01 tháng [...]

Read Full Post »

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 7 phần nói về các văn bản hợp nhất Luật thuế, hướng dẫn về hoàn thuế, ưu đãi thuế, quy trình giải quyết khiếu nại, Nghị định và thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều thuế giá trị gia tăng,.. nhằm [...]

Read Full Post »

   Tóm tắt : Nội dung cuốn hướng dẫn cho học viên ngành luật hoàn thành một luận văn có chất lượng và chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ, kể cả trong trường hợp người nghiên cứu gặp những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện luận văn. Là cơ hội để [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Đây là tài liệu cung cấp khá đầy đủ kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc xử lý tội phạm trong luật hình sự. Giáo trình bao gồm mười bốn chương: các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia [...]

Read Full Post »

Older Posts »