Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tám, 2018

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có nhân vật được coi là hư cấu, có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hóa Nhật [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách giới thiệu về cao nguyên Tây Tạng và sự ra đời của Phật giáo Tây Tạng; Những nét đặc sắc của Phật giáo Tây Tạng; giới thiệu đôi nét văn hóa và tập tục của Tây Tạng; "Bravo và nghệ thuật sinh tử" bàn về sự sống và cái chết, dựa [...]

Read Full Post »