Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Năm, 2019

   Tóm tắt : Nội dung cuốn hướng dẫn cho học viên ngành luật hoàn thành một luận văn có chất lượng và chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ, kể cả trong trường hợp người nghiên cứu gặp những khó khăn trở ngại trong quá trình thực hiện luận văn. Là cơ hội để [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày những đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy các yếu tố tích cực, đề xuất hướng khắc phục những hạn chế trong hôn nhân và gia đình của dân tộc Raglai ở tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, cung cấp thêm nguồn tư liệu về [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày các mục tiêu làm rõ thực trạng một số khía cạnh cơ bản xã hội và đời sống văn hóa của cộng đồng ngư dân từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa hiện nay qua các điểm nghiên cứu và các nguồn tài liệu; chỉ ra những [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tài liệu chuyên khảo về phương thức, cách thức tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong bối cảnh nền quản trị nhà nước có nhiều thay đổi với những bước đi mới mẻ, trong đó khẳng định sự tham [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách xây dựng các khái niệm công cụ làm cơ sở cho các nghiên cứu cơ bản, hoạch định chính sách và đóng góp vào xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá vị thể, vai trò và tác động của tầng lớp trung lưu đối với  phát triển xã [...]

Read Full Post »

Older Posts »