Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Ba, 2014

Tóm tắt: Phân tích những cách thức, chiến lược mang lại thành công trong cuộc sống như: đặt ra mục tiêu trong cuộc sống, luôn trở thành người dẫn đầu, có niềm tin và trạng thái tinh thần vui vẻ, đưa ra trắc nghiệm thách thức tâm lí, sức khoẻ, tiền bạc, quan hệ giao [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Dựa trên những nghiên cứu sâu sắc về các lĩnh vực tâm lí xã hội, kinh tế học hành vi và hành vi tổ chức, nhà lý luận xã hội học nổi tiếng là Ori Brafman cùng anh trai là nhà tâm lí học Rom Brafman đã khám phá ra nhiều tác động [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: “Ở tuổi trẻ, không ai mà không trăn trở, không có hoài bão, ước mơ. Ai cũng mong tự xoay xở tách mình ra khỏi vỏ kén thật chật chội để tung cánh bay xa. Và bao nhiêu người vượt qua được những nỗi đau đớn, thử thách đó?”, quyển sách sẽ giúp [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu các vấn đề lý luận về chống bán phá giá và pháp luật về chống phá giá; pháp luật về chống bán phá giá của WTO, Hoa Kỳ và EU; Thực tiến chống bán phá giá của Việt Nam Mô tả tài liệu: Pháp luật về chống bán [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách báo gồm các vấn đề về lý luận như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng, nhiệm vụ của xã hội học pháp luật. Sự ra đời của xã hội học pháp luật và một số trường phái xã hội học pháp luật. Xã hội và pháp luật. Quyền [...]

Read Full Post »

Older Posts »