Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Sáu, 2012

Tóm tắt: Tài liệu trình bày về bản chất vật lý của đất, tính chất cơ học của đất, khảo sát địa chất công trình và thí nghiệm tại hiện trường. Đồng thời nêu lên những vấn đề cơ bản chủ yếu nhất, bám sát các tiêu chuẩn hiện hành ở nước ta và giới [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày các đặc trưng cơ bản của đá, các khuyết tật của đá, các tính chất vật lý, thuỷ lực và cơ học của đá. Cách phân loại đá trong xây dựng, các biện pháp gia cường khối đá nói chung và cho các công trình thuỷ lợi, công trình ngầm và [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách được biên soạn dành cho ngành xây dựng công trình ngầm, nội dung cơ bản tập trung vào 2 nhiệm vụ chính của cơ học đá với mục đích trang bị kiến thức cơ sở góp phần xác định được các giải pháp hợp lý cho các hoạt động trong công tác [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình đã được cập nhật đổi mới đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi mới của tình hình quản lí chi phí xây dựng trong thời kì hiện nay. Mô tả tài liệu: Giáo trình dự toán xây dựng cơ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm các vấn đề tổ chức, bố trí phối hợp cụ thể giữa các công cụ lao động, con người lao động, đối tượng lao động và sự phối hợp giữa các lực lượng lao động với nhau trong quá trình thi công xây lắp công trình. Mô tả tài [...]

Read Full Post »

Older Posts »