Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Success'

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố có tính quyết định với việc tự định hướng, hành động có mục đích, đó là niềm tin cá nhân và những suy nghĩ mà con người tự nghĩ về bản thân, về khả năng của mình, đồng thời tự thay đổi, tự hoàn thiện bản thân để [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách này được viết ra để giúp bạn nhìn vào bên trong con người mình, để khám phá những tiềm năng đang ẩn giấu ấy. Một khi bắt đầu với khả năng vô biên của mình, bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều cơ hội trong tầm tay. Điều đó sẽ mở ra [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Qua quyển sách Dám nghĩ lớn, tiến sĩ David Schwartz trình bày một cách sinh động và dễ hiểu cách tư duy giúp bạn đạt được mục tiêu cao nhất trong công việc, cuộc sống và trong cộng đồng của bạn. Bạn không cần phải thông minh tuyệt đỉnh hay tài năng xuất [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách Mặt Trái – Lấp Đầy Góc Khuyết của Flip Flippen đã tạo cảm hứng để bạn khám phá những hạn chế cá nhân đang kìm hãm bạn đạt được những gì mình khao khát. Mô tả tài liệu Mặt trái : Lấp đầy góc khuyết = The flip side / Flip [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách Tư duy tích cực tạo thành công trình bày cách vận dụng nguyên tắc PMA nhằm "giải thoát" bạn khỏi các vướng bận tinh thần và hướng đến mục tiêu bằng sự kiên trì và hành động tích cực. Mô tả tài liệu: Tư duy tích cực tạo thành công = [...]

Read Full Post »

Older Posts »