Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Bảy, 2022

Triết lý giáo dục

MÔ TẢ: Tiêu đề: Triết lý giáo dục Tác giả: Kim Định Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn,2017 Số trang: 176 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 370.12/K310 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển LỜI GIỚI THIỆU Trong giới trí thức miền Nam trước năm [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Giáo trình sinh lý và bệnh lý trẻ em Tác giả: Nguyễn Trọng Hồng Phúc (Chủ biên), Trần Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hà, Phan Thành Đạt Thông tin Xuất bản: Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2021 Số trang: 210 tr.; 24 cm. Số thứ tự trên kệ sách: [...]

Read Full Post »