Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Ba, 2017

Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản

Tóm tắt: Giáo trình bao gồm 27 bài học bao quát hầu hết các mẫu ngữ pháp căn bản tiếng Nhật được sử dụng nhiều nhất trong cuộc sống. Mô tả: Ngữ pháp tiếng Nhật căn bản / Hoàng Quỳnh (Chủ biên).- Tái bản lần thứ nhất.- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 247 tr. ; [...]

Read Full Post »

Kỹ thuật điện phân

                                        Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu những kiến thức chung nhất về quá trình điện phân công nghiệp, cấu tạo các dạng thiết bị điện phân. Bên cạnh đó, sách cũng trình bày [...]

Read Full Post »

                                       Tóm tắt: Nội dung sách trình bày cách sử dụng cùng tính chất và cách sử dụng an toàn các loại phân bón hữu cơ như phân bón Acid Huic, phân bón Acid Amin, phân vi [...]

Read Full Post »

                                      Tóm tắt: Giới thiệu sách giới thiệu phương hướng phát triển trồng, sản xuất, kỹ thuật trồng nấm hữu cơ thương phẩm và một số loại nấm. Các cách phòng trừ các loại bệnh hại chủ [...]

Read Full Post »

                                      Tóm tắt: Nội dung giáo trình nêu lên hai vấn đề: thứ nhất là lí luận giáo dục thể chất, thứ hai là quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Sách [...]

Read Full Post »

Older Posts »