Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Ngân hàng'

Mô tả: Tiêu đề: Tài chính vi mô hoạt động và mô hình định lượng Tác giả: Hà Văn Dương Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2020 Số trang: 342 tr. Số thứ tự trên kệ: 332/D561 Nơi lưu trữ: TTHL – 5 quyển Lời giới [...]

Read Full Post »

 Mô tả: Tiêu đề: Tài chính vi mô chỉ số đánh giá và quan hệ tương tác Tác giả: Hà Văn Dương Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2020 Số trang: 349 tr. Số thứ tự trên kệ: 332/D561 Nơi lưu trữ: TTHL – 5 quyển  [...]

Read Full Post »