Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Architecture'

Tóm tắt:   Để giúp cho việc xây dựng nhà ở của dân được thuận tiện hơn, tác giả biên soạn tập sách này với nội dung giới thiệu một số kiến thức cơ bản về nhà ở, đặc biệt các vấn đề nhà ở trong điều kiện khí hậu nóng ẩm- yếu tố quan [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách cung cấp những cơ sở khoa học cùng kinh nghiệm dân gian quý báu, để giúp tạo môi trường sống cho con người thích hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm. Mô tả tài liệu : Kiến trúc nhiệt đới ẩm / Hoàng Huy Thắng.- Tái bản.- Hà [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách Cơ Sở Tạo Hình Kiến Trúc này được biên soạn dựa trên tập tài liệu "Thiết Kế Kiến Trúc" do Nhà xuất bản Kiến trúc Trung Quốc xuất bản lần thứ 2 vào năm 1995.Sách có bố cục gồm 3 chương, đề cập đến những nội dung như tạo hình bình [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu kiến trúc cận đại Phương Tây giai đoạn 1750 – 1945 và kiến trúc hiện đại Phương Tây sau 1945. Mô tả tài liệu: Lược sử kiến trúc thế giới / Trần Trọng Chi.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2011.- 348 tr. ; ảnh đen trắng, 24 [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản trong kiến trúc nhà hát. Tìm hiểu sơ lược lịch sử kiến trúc nhà hát, giới thiệu cách thiết kế nhà hát phổ biến nhất. Nêu các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt trong thiết kế nhà hát. Mô tả tài liệu: Kiến trúc nhà hát [...]

Read Full Post »

Older Posts »