Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Khoa học cây trồng'

  Tóm tắt:  Nội dung giới thiệu các danh pháp thực vật; các bậc phân loại thực vật bậc cao có mạch; danh mục các chi cùng với các loài trong chi; các tác giả đặt tên các loài cây.   Mô tả tài liệu: Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam / Võ [...]

Read Full Post »