Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Văn học'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Chuyện nhà tôi: Mẹ già còn ở trên Phây? Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hải Thông tin Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2018 Số trang: 307tr. ; 21cm. Số thứ tự trên kệ sách: 895.92234/ H103 Nơi lưu trữ: TTHL – [...]

Read Full Post »

Tiếng thời gian

MÔ TẢ: Tiêu đề: Tiếng thời gian : Thi tuyển Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm, Trần Nhật Minh, Đỗ Anh Vũ Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2020 Số trang: 499 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 895.9221008/ T306 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 4 quyển LỜI [...]

Read Full Post »

Hà Nội trong mắt thơ

MÔ TẢ: Tiêu đề: Hà Nội trong mắt thơ : Thi tuyển Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm, Đỗ Anh Vũ (sưu tầm, tuyển chọn) Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2020 Số trang: 535 tr. ; 21 cm. Số thứ tự trên kệ sách: 895.9221008/ H100 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Trữ lượng cảm xúc, trữ lượng của tâm hồn Tác giả: Nguyễn Trọng Hoàn Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2020 Số trang: 325 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ: 895.9221009/ H406 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 4 quyển Lời giới thiệu Quyển Trữ [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Mối quan hệ văn hóa Tày – Việt Dưới góc độ thẩm mỹ qua một số truyện kể dân gian Tác giả: Hà, Thị Thu Hương Thông tin Xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020 Số trang: 545 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 303.482 / H561 Nơi lưu [...]

Read Full Post »