Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười, 2016

Tóm tắt: Nội dung quyển sách trình bày các vấn đề về lao động, việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Từ đó, có những định hướng trong việc nâng cao kỹ năng, năng lực trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu mô hình thông minh nhân tạo với cách tiếp cận máy học, ứng dụng vào phân lớp dữ liệu mà cụ thể là phân lớp văn bản. Sách cũng trình bày về dữ liệu và xử lý dữ liệu dạng hình ảnh và video. Cuối cùng, tác [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách giới thiệu vị trí địa lý, quá trình hình thành, phát triển của vùng đất ĐBSCL, ảnh hưởng của nghề trồng lúa đối với đặc điểm cư trú và sự hình thành tính cách văn hoá của cư dân ĐBSCL. Các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, lễ [...]

Read Full Post »

                                                                                                                                                                                                                                                                Tóm tắt: Giáo trình trình bày chi tiết về phương pháp lập trình hướng đối tượng [...]

Read Full Post »

                                                                                                                                                                                                                  Tóm tắt: Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái đất ngập nước; cách phân loại và sự phân bố đất ngập nước trên thế giới và ở Việt Nam. Ngoài ra, tác giả còn giới thiệu đến độc giả những hệ sinh thái đât ngập nước điển [...]

Read Full Post »

Older Posts »