Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Chủ quyền biển đảo'

                                                   Tóm tắt: Nội dung quyển sách là tập hợp  những bài viết, ký ức của các cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc hải chiến Gạc Ma – Trường Sa  [...]

Read Full Post »

                                                                    Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu về cuộc sống, học tập, công tác của quân và dân ở quần đảo [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người dân đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió và những hoạt động kết nối nghĩa tình, thấm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Họ đã trở thành những biểu tượng của đức quả cảm hy sinh trong chiến [...]

Read Full Post »