Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Psychology'

Tóm tắt: “Ở tuổi trẻ, không ai mà không trăn trở, không có hoài bão, ước mơ. Ai cũng mong tự xoay xở tách mình ra khỏi vỏ kén thật chật chội để tung cánh bay xa. Và bao nhiêu người vượt qua được những nỗi đau đớn, thử thách đó?”, quyển sách sẽ giúp [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Những điều nên tránh trong ứng xử Đức năng thắng số gồm 6 phần liệt kê những lỗi thường gặp trong giao tiếp xã hội, trong tất cả các phương diện như hình tượng cá nhân, thư tín ngoại giao, đàm phán hội nghị, tiếp đãi khách khứa, tiệc tùng dạ hội, tham [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách Tư duy tích cực tạo thành công trình bày cách vận dụng nguyên tắc PMA nhằm "giải thoát" bạn khỏi các vướng bận tinh thần và hướng đến mục tiêu bằng sự kiên trì và hành động tích cực. Mô tả tài liệu: Tư duy tích cực tạo thành công = [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách là lời thuyết giảng của Đạt Lai Lạt Ma về tâm tỉnh giác, chết bình an, sống có mục đích, sống có trách nhiệm,…. Mô tả tài liệu :Tôn giáo học là gì? / Trương Chí Cương; Trần Nghĩa Phương dịch.- Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách xác định phong cách làm việc của bản thân, thái độ, cách xử sự của cá nhân trong mối quan hệ với những người có phong cách làm việc khác nhau, giúp ta thành công hơn trong cách ứng xử của cuộc sống Mô tả tài liệu : 4 khuôn mặt [...]

Read Full Post »

Older Posts »