Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'KH Tự nhiên & Toán học'

Toán Trí Tuệ

Tóm tắt: Cuốn sách này nói về chương trình khơi dậy tiềm năng và phát triển trí tuệ cho trẻ từ  5 – 12 tuổi, là sự kết hợp giữa phương pháp ngón tay của Hàn Quốc và bàn tính của Nhật Bản để phát huy khả năng tính toán của não. Khóa 7 có [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Trong quyển “ Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”, Stephen Hawking đã đưa chúng ta đến những khía cạnh nổi trội của vật lý lý thuyết. Bằng cách viết dí dỏm và dễ tiếp cận, ông dẫn dất chúng ta vào hành trình khám phá những bí mật của vũ trụ – từ [...]

Read Full Post »

                                         Tóm tắt: Nội dung tài liệu trình bày về cấu trúc đại số thỏa mãn một số tiên đề về nhóm; vành, miền nguyên và trường; môdun trên vành giao hoán. Mô tả: Giáo trình [...]

Read Full Post »

Đại số tuyến tính

                                                        Tóm tắt: Sách giới thiệu về tập hợp,  quan hệ , ánh xạ số phức, một số cấu trúc đại số, ma trận và định phức, không [...]

Read Full Post »

Vũ trụ và hoa sen

Tóm tắt:  Giới thiệu tâm sự của nhà vật lý thiên văn trong quá trình nghiên cứu vũ trụ Mô tả: Vũ trụ và hoa sen : Tâm sự của một nhà Vật lý thiên văn / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều, Phạm Nguyễn Việt Hưng (dịch). – Tái bản lần thứ nhất. [...]

Read Full Post »

Older Posts »