Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Xã hội học'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Định cư – Văn hóa của cư dân mặt nước : Ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) Tác giả: Lê Duy Đại (Chủ biên) Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2021 Số trang : 771 tr.: [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Nhân học đối diện với những vấn đề của thế giới hiện đại =  L'anthropologie face aux problèmes du monde moderne Tác giả: Claude Lévi-Strauss ; Dịch giả: Nguyễn Thị Hiệp Thông tin Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2020 Số trang: 158 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày mục tiêu tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế và xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính [...]

Read Full Post »

Tóm tắt : Nội dung cuốn sách trình bày mục tiêu tìm hiểu mối quan hệ của tộc người với cộng đồng quốc gia – dân tộc ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế và xây dựng cơ sở khoa học cho kiến nghị chính [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Quyển sách ghi lại những nghiên cứu tâm lý và xã hội học được thiết kế một cách thông minh và kết quả làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại chính mình. Tác giả mô tả hai cách thức (hay nói đúng hơn là hai hệ thống) mà não chúng ta vận hành. Ông gọi đó [...]

Read Full Post »

Older Posts »