Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười, 2017

Tâm lý học hài hước

                                                Tóm tắt: Nội dung sách trình bày chi tiết về những cuộc thí nghiệm mạo hiểm của tác giả, đồng thời bày tỏ lòng tôn kính với nghiên cứu đặc biệt được một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu tận tâm tiến hành. Mỗi chương sách hé lộ một mảng tâm lý học bí [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách cung cấp những kiến thức về ngôn ngữ cơ thể, giúp bạn đọc biết cách tạo ấn tượng tốt với người khác, cách nhận biết người khác đang nói dối, cách tham dự phỏng vấn và thương lượng hiệu quả cũng như cách chọn bạn đời tâm đầu ý [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung quyển sách là những câu chuyện mang tính gợi mở, những lời khuyên nhủ đem lại nhiều cảm hứng và rất nhiều hướng dẫn vừa hài hước vừa khiêm nhường. Mô tả: Nếu tôi biết được khi còn 20 = What i wish I knew when I was / Tina Seeling [...]

Read Full Post »