Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Giáo dục'

  MÔ TẢ: Tiêu đề: Phòng ngừa và cấp cứu đuối nước Tác giả: Phan Thanh Hải (chủ biên) Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020 Số trang: 213 tr. : minh họa ; 24 cm. Số thứ tự trên kệ sách: 363.1/H103 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng [...]

Read Full Post »

Triết lý giáo dục

MÔ TẢ: Tiêu đề: Triết lý giáo dục Tác giả: Kim Định Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn,2017 Số trang: 176 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 370.12/K310 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển LỜI GIỚI THIỆU Trong giới trí thức miền Nam trước năm [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Giáo trình sinh lý và bệnh lý trẻ em Tác giả: Nguyễn Trọng Hồng Phúc (Chủ biên), Trần Thanh Thảo, Nguyễn Thị Hà, Phan Thành Đạt Thông tin Xuất bản: Cần Thơ : Nxb. Đại học Cần Thơ, 2021 Số trang: 210 tr.; 24 cm. Số thứ tự trên kệ sách: [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Làm phim với Premiere Pro CC Tác giả: Nguyễn Đức Phú, Phạm Quang Huy Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2020 Số trang: 471 tr. : minh họa, 24 cm. Số thứ tự trên kệ sách: 777.0285/ Ph500 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển LỜI [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Giáo trình lý luận dạy học hiện đại Tác giả: Bùi Thị Mùi, Phạm Phương Tâm, Trần Lương Thông tin Xuất bản: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2020 Số trang: 265tr., 24cm Số thứ tự trên kệ sách: 371.102 / M510 Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2 – 5 [...]

Read Full Post »

Older Posts »