Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch

 MÔ TẢ

 Tiêu đề: Giáo trình quản trị cơ sở lưu trú du lịch

 Tác giả: Hà Nam Khánh Giao, Đoàn Quang Đồng, Huỳnh Diệp Trâm Anh 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài chính, 2021

 Số trang: 436 tr. ; minh họa ; 21 cm.

Số thứ tự trên kệ sách: 338.4791/Gi108

 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 01 quyển

Từ khóa: Du lịch, Cơ sở lưu trú, Quản trị du lịch

LỜI GIỚI THIỆU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch chung, cơ sở lưu trú du lịch cũng cần phải bổ sung, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất và đúng chuẩn môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Trong đó, nhân tố đặc biệt quan trọng đóng góp cho sự phát triển này chính là đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao về lĩnh vực dịch vụ kinh doanh lưu trú du lịch.

Giáo trình khái quát hóa các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cơ sở lưu trú du lịch, với các nội dung: Tổng quan về ngành lưu trú du lịch; hoạch định các chiến lược kinh doanh; Cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn nhân lực; Quản trị và vận hành bộ phận lễ tân; Quản trị phòng cơ sở lưu trú du lịch; Quản trị kinh doanh dịch vụ ăn uống; Marketing và bán sản phẩm; Hợp đồng quản lý và nhượng quyền; Quản lý chất lượng dịch vụ trong kinh doanh; Kiểm soát tài chính và Ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

Giáo trình cung cấp cho Bạn đọc kiến thức hữu ích về quản trị cơ sở lưu trú du lịch.

 

 

 

Phòng ngừa và cấp cứu đuối nước

 

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Phòng ngừa và cấp cứu đuối nước

Tác giả: Phan Thanh Hải (chủ biên)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020

Số trang: 213 tr. : minh họa ; 24 cm.

Số thứ tự trên kệ sách: 363.1/H103

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 03 quyển ; Khoa Giáo dục thể chất  – 01 quyển.

Từ khóa: Đuối nước; Phòng chống đuối nước

LỜI GIỚI THIỆU

 

Trong những năm gần đây số lượng người chết đuối nước càng tăng (đặc biệt là trẻ em), không chỉ là ở những vùng có nhiều biển, sông, ao hồ mà còn xảy ra ở những vùng ít có sông, suối, ao hồ nhưng cũng xảy ra tai nạn nếu có một vũng nước trùng và nguy cơ là trẻ em chưa biết bơi. Vì vậy, biết cách xử trí cấp cứu cho nạn nhân bị đuối nước là điều vô cùng quan trọng.

Trong các trường hợp đuối nước, nếu bệnh nhân được sơ cứu kịp thời, tích cực và đúng phương pháp sẽ có khả năng được cứu sống, nếu ngược lại thì khả năng tử vong rất cao hoặc để lại di chứng tổn thương não rất nặng nề. Quyển “Phòng ngừa và cấp cứu đuối nước” của nhóm tác giả Phan Thanh Hải và cộng sự đã phân tích các nguyên nhân và nêu cách phòng ngừa đuối nước, cách cấp cứu đuối nước, các cơ sở khoa học và phương pháp cấp cứu người đuối nước, cứu hộ trong bể bơi, các biện pháp phòng chống đuối nước và kỹ thuật bơi và lặn thực dụng. Quyển sách không chỉ để phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên ngành Thể dục thể thao, mà đồng thời cũng là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các lớp học cứu đuối, cứu hộ.

Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến một số kiến thức cơ bản ứng dụng trong cuộc sống và xử lý trong những tình huống cấp cứu trên sông, biển, ao, hồ.

 

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam

Tác giả: Huỳnh Công Bá

Thông tin xuất bản: Huế : Thuận Hóa, 2019

Số trang: 944 tr. : minh họa ; 24 cm.

Số thứ tự trên kệ: 306.09597/B100

Từ khóa: Văn hóa Việt Nam

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 03 quyển

LỜI GIỚI THIỆU

Nghiên cứu văn hóa vùng miền Việt Nam là nghiên cứu về tính đa dạng trong thống nhất của văn hóa Việt Nam, nó không chỉ cung cấp những hiểu biết về sắc thái văn hóa địa phương ở nước ta, mà còn là cách thức để hiểu biết về những sắc thái văn hóa tộc người với các khu vực khác, cùng những số phận về mặt lịch sử của họ. Tác giả Huỳnh Công Bá đã xuất bản "Đặc trưng và sắc thái văn hóa vùng – tiểu vùng ở Việt Nam" nhằm góp phần đa dạng tạo nên sự đa dạng về văn hóa vùng và tiểu vùng ở Việt Nam. Từ khóa

Phân vùng văn hóa Việt Nam và chỉ ra những đặc trưng văn hóa vùng miền ở nước ta chính là việc nghiên cứu văn hóa Việt Nam dưới góc độ không gian trong phạm vi của lãnh thổ quốc gia – dân tộc; nhằm không chỉ hiểu biết mà còn góp phần vào việc chấn hưng văn hóa vùng và tiểu vùng ở nước ta, mở rộng ra là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giảu bản sắc. Sách gồm các nội dung chính như Khái quát về văn hóa và vấn đề phân vùng văn hóa; Đặc trưng và sắc thái vùng ở Việt Nam; Đặc trưng và sắc thái văn hóa tiểu vùng ở Việt Nam.

Tài liệu hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu về lịch sử, cội nguồn và bản sắc văn hóa của cộng đồng quốc gia đa dân tộc ở Việt Nam.

 

 MÔ TẢ:

Tiêu đề: Giáo trình nhà nước và pháp luật Việt Nam : Dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị

Tác giả: Trương Hồ Hải (chủ biên)

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2021

Số trang: 516 tr. : 24 cm.

Số thứ tự trên kệ sách: 320.1/H103

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 1 quyển

LỜI GIỚI THIỆU:

Nghiên cứu lý luận, thực tiễn về nhà nước và pháp luật nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nội dung quan trọng trong công tác lý luận thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở Việt Nam. Đây cũng là nội dung quan trọng mà tác giả Trương Hồ Hải muốn chuyển tải đến bạn đọc qua quyển Giáo trình Nhà nước và pháp luật Việt Nam dành cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị.

Giáo trình gồm 11 bài cập nhật những quan điểm đổi mới của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mới về nhà nước và pháp luật. Phân tích, luận giải một cách khoa học những vấn đề lý luận, thực tiễn và quan điểm, định hướng hoàn thiện Nhà nước và Pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam; chính quyền địa phương ở Việt Nam; xây dựng pháp luật, phòng, chống tham nhũng và pháp chế xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Giáo trình phù hợp với yêu cầu đổi mới toàn diện Chương trình cao cấp lý luận chính trị theo hướng đồng bộ; hiện đại hóa nội dung và hình thức, kết cấu, gắn với thực tiễn thời đại và đất nước, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu giảng dạy và học tập môn học trong tình hình mới.

 

MÔ TẢ

Tiêu đề: Tư duy đạo đức : Vì sao những người tốt bị chia rẽ bởi chính trị và tôn giáo

Tác giả: Jonathan Haidt ; Trương Thúy Ngân dịch

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021

Số trang: 548 tr. : minh họa ; 24 cm.

Số thứ tự trên kệ: 170/H149

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 -  3 quyển ; Khoa Luật – 1 quyển

LỜI GIỚI THIỆU

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về cuộc cách mạng trong ngành tâm lý học đạo đức được Giáo sư Jonathan Haidt nghiên cứu, người đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành tâm lý học đạo đức.

Nội dung cuốn sách cho chúng ta nền tảng để hiểu được tính kỳ diệu của sự hợp tác giữa con người với con người , cũng như lời nguyền đối với những chia rẽ và mâu thuẫn vĩnh cửu mà chúng ta không thể tránh khỏi.   

 

 

Xem các bài viết cũ hơn »