Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Trí thức Việt Nam'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Mối quan hệ văn hóa Tày – Việt Dưới góc độ thẩm mỹ qua một số truyện kể dân gian Tác giả: Hà, Thị Thu Hương Thông tin Xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020 Số trang: 545 tr., 21 cm Số thứ tự trên kệ sách: 303.482 / H561 Nơi lưu [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách giới thiệu một số đặc điểm cơ bản các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Mô tả: Một số vấn đề văn hoá phong tục các dân tộc [...]

Read Full Post »