Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Tám, 2017

Bài học Israel

Tóm tắt:  Nội dung sách trình bày lịch sử dân tộc Do Thái, sự hình thành nhà nước Israel, sự cạnh tranh của các đế quốc tại Trung Đông. Mô tả:  Bài học Israel / Nguyễn Hiến Lê, 9786045850893.- 956.94/ L250 Số tìm sách trên kệ:956.94/ L250 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Read Full Post »

  Tóm tắt:  Quyển sách cho chúng ta thấy cách Trump làm việc mỗi ngày – cách ông điều hành công việc kinh doanh và cuộc sống – cũng như cách ông trò chuyện với bạn bè và gia đình, làm ăn với đối thủ, mua thành công những sòng bạc hàng đầu ở thành [...]

Read Full Post »